MUA BÁN NHÀ ĐẤT, CHO THUÊ NHÀ ĐẤT, THÔNG TIN NHÀ ĐẤT, BẤT ĐỘNG SẢN

Đất ở phường ĐIỆN NAM BẮC,Thị xã ĐIỆN BÀN

Diện tích sử dụng: 100 Cần Bán
Ngày cập nhật: 26-04-2019
Giá trị trong khoảng: 1 tỷ Huyện Điện bàn, Quảng Nam
Ngày tạo mới: 26-04-2019